+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Ankerklebing

Innbygging av ankerstaver og fjellnåler for å sikre løst fjell, forstyrrende soner og demningsanlegg

Med ankrene blir revnede fjelldeler forbundet igjen og løst fjell og forstyrrende soner blir sikret.

Dermed er ankerklebing et tiltak i mange stabiliserings- og pakketiltak, f.eks. i kombinasjon med sprøytebetongforskaling som er forankret i fjellet.

For ankerklebing brukes forskjellige typer wire- og stavanker, mange ganger selvborende ankere til

  • sikring av fjell i utbygging
  • utbedring av brudd i dekkfjell
  • forankring av tunnelutbyggingsforskaling og byggverk i stein og fjell
  • innbygging av stabiliseringsankere i demningsbygging

Klebeharpikser utmerker seg med en svært rask fasthetsutvikling, tiksotropisk adferd, lite skummende og ikke-emulgerende og med god vannfortrengning i innleggingsfasen.

Tilsvarende brukes

  • høyfaste PUR-harpikser
  • viskoplastiske silikatharpikser
  • begge stoffklasser fortrinnsvis med godkjennelse for bergverksdrift

Før ankere settes, må det tettes mot sterke vanninnbrudd eller vanntilstrømming med vann-stopp-injeksjoner.