+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Hulromfylling

Fylling og stabilisering av kaviteter, utvaskede hulrom og spalter

Fylling og stabilisering av kløfter, kaviteter, utvaskede hulrom og spalter i fjell eller i undergrunnen for forebyggende sikring hhv. beskyttelse mot grunnbrudd. Når utvaskingen skjer med strømmende vann, blir hulromfyllingen som regel kombinert med tetningen.

Produkter med sterk ekspansjon blir foretrukket, fasthet er som regel underordnet.

Da det som regel ikke blir stilt store krav til fasthet, blir vanligvis (sterkt) ekspanderende injeksjonsmaterialer som

  • PUR-skumharpiks, ofte i kombinasjon med sementinjeksjoner
  • silikatskumharpikser

foretrukket, for å øke stabiliteten i dekkfjellet rundt eller i undergrunnen.

Ofte blir hulromfyllingen ledsaget av skjerminjeksjon, fjellstabilisering eller undergrunnstabilisering.