+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Bakkestabilisering

Pakking og stabilisering av bakke

Bakkestabilisering: Tiltak for stabilisering og pakking av byggegrunn

Bakkestabilisering er en prosess som kan forbedre bakkens bæreevne. Dette gjøres ved å gi spesielle bindemidler inn i bakken. Disse midlene skal gjøre byggegrunnen varig motstandsdyktig mot mekaniske belastninger. Dessuten skal stabiliseringen av bakken oppnå at grunnen er så uømfintlig mot vann og frost som mulig. 

Med bakkestabilisering kan det unngås at byggverk setter seg og deformeres. Årsaken for setninger er ofte rystelser som knapt kan merkes. Setninger oppstår også ofte fra vannutvasking og erosjon som er forbundet med dette. Det kan dannes hulrom eller groper i bløte jordlag. Da er en bakkestabilisering og -pakking nødvendig. Med målrettede injeksjoner i byggegrunnen kan løs bakke stabiliseres og pakkes. De spesialproduktene på silikat- og polyuretanharpiksbasis som brukes for byggegrunninjeksjon utmerker seg med høy fasthet og rask herding.