+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Monument Conservation

Restaurering og konservering av kulturminner og historisk bygningsmasse

Bevaring av kulturminner: Restaurering og konservering av kulturminner og historisk bygningsmasse

Bevaring av kulturminner og reparasjon av historisk bygningsmasse er en spesiell oppgave og utfordring for planleggere og utførende foretak. Et kulturminne er et historisk dokument, det har sjeldenhetsverdi og er enestående og opprinnelig. 

Veneziacharteret definerer målsettinger for bevaring av kulturminner

Når det gjelder bevaring av kulturminner og vedlikehold av byggverk, gjelder Veneziacharteret som sentral og internasjonal anerkjent retningslinje. Det ble vedtatt i 1964 under inntrykkene fra de voldsomme tapene av kulturminner i annen verdenskrig og gjenoppbyggingen etter 1945. Charteret bestemmer sentrale verdier og fremgangsmåter ved konservering og restaurering av kulturminner. Charterets viktigste mål for bevaring av kulturminner er: 

 • Bruk av all vitenskap og teknologi for konservering og restaurering av kulturminner som kan bidra til utforskning og bevaring av kulturarven
 • Vedlikehold av kunstverk og bevaring av historiske vitnesbyrd
 • Bevaring av kulturminnets estetiske og historiske verdier 
 • Trekke inn alle moderne konserverings- og konstruksjonsteknikker med vitenskapelig påvist og i praksis utprøvet virksomhet, når tradisjonelle teknikker viser seg å være utilstrekkelige
 • Utarbeidelse av en nøyaktig ledsagende dokumentasjon om alle arbeider med konservering og restaurering
   

De viktigste reparasjonstypene ved bevaring av kulturminner 

 • Vern mot påvirkning av vann / fuktighet 
  • Tetning av nærliggende byggetomt mot inntrengende vann 
  • Senere horisontalsperrer 
  • Senere flatetetning på yttersider og innenfor bygningsmassen 
  • Fuktighetsvern på fasadeoverflater 
  • Vern av bygningsmassen ved omarbeiding  
 • Statisk sikring av bygningsmassen
  • Fylle revner og hulrom 
  • Stabilisering av murverk 
  • Fornyelse av fuger 
  • Sikringer i byggetomten