+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Kanalsanering

Tetting av fuger og revner i kanaler og sjakter

Kanalsanering med WEBAC-produkter

For kanalsanering brukes forskjellige prosesser. Tettende injeksjoner gjør elementene tette igjen. Ved bruk av sparkel og beleggmaterialer med høy kjemisk holdbarhet kan sjaktenes og kanalenes levetid forlenges betraktelig. 

Ofte blir en kanalsanering i avløpsystemer i byer gjennomført av kommunene. Ved mange av disse systemene dreier det seg om historisk bygningsmasse, som med økende bebyggelse blir stadig mer belastet. Det stedlige porevannet slipper langsomt ut av kornstrukturen i byggegropen og grunnen setter seg. Denne setningen fører til at murhvelvingen omlagres – det oppstår hulrom og utettheter i byggverket. I slike tilfeller er et prioritert mål med kanalsanering å fylle hulrom og utbedre utettheter.