+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Membraner

Bituminøs ytre tetting av bakkeberørte elementer

Flatetetting: Bituminøs ytre tetting av bakkeberørte elementer

Jordberørte elementer som kjellere, underjordiske garasjer, støttevegger og terrasser må beskyttes mot at fuktighet fra jorden og sigevann trenger inn. For flatetetting passer et plastmodifisert lag av asfalt, også kalt bituminøst lag. Dessuten kan det brukes spesielle bitumen-akrylat-dispersjoner.