+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Murverkstetting

Senere horisontalsperre mot kapillær fuktighet og tetting i konstruksjonen

Murverkstetting med horisontalsperre og andre tiltak

Murverk som har kontakt med bakken, er utsatt for forskjellige fuktighetsbelastninger. Tettingstiltak under byggingen forhindrer at fuktighet trenger inn. På grunn av byggefeil, endringer av rammebetingelsene og aldring av materialet kan fuktighet trenge inn i murverket på et senere tidspunkt. 

Disse midlertidige eller varige fuktighetsskadene kan utbedres med senere tetting av murverket. Dette gjøres ved at reaksjonsharpiks blir ført inn i det porøse byggematerialet. Etter herding dannes det da en sperre i det totale tverrsnittet. Ved trykkinjeksjon blir vannet trengt ut av byggematerialets kapillar- eller porestruktur og byttet varig ut med tetningsmaterialet. Dette omfatter også en senere horisontalsperre mot oppstigende fuktighet. 

Tetting med horisontalsperre

Ved fuktighetsproblemer i murverk er horisontalsperren et viktig tiltak for å beskytte en bygning varig mot skader. Den forhindrer at fuktighet fra bakken stiger kapillært opp i murverket. Med målrettet bruk av PUR-injeksjonsharpiks i kombinasjon med PUR-injeksjonsskumharpiks kan en horisontalsperre oppnås, også i vannmettet, hullet og saltbelastet murverk.

En vellykket tetting av murverk er også en forutsetning for en vedvarende tørking av byggverket.