+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Riss-/Sprekkreparasjon

Lukke, tette, begrenset strekkbar eller krafttilpasset forbindelse

Riss-/Sprekkreparasjon: injeksjonsharpikser og metoder for sprekkfylling av murverk og betong

Når det gjelder rissreparasjon/sprekkereparasjon har WEBAC et av de mest omfattende og effektive produktsortimentene. Produktene egner seg til reparasjon av forskjellige mineralske elementer ved forskjellige rissbredder, fuktighetstilstander og bearbeidingstemperaturer.

Fremfor alt, når risser i murverk eller betong påvirker byggverkets stabilitet, må de fylles. For sanering av risser finnes det forskjellige injeksjonsharpikser og injeksjonsprosesser – alt etter det som skal oppnås med reparasjonen.