+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Slørinjeksjon

Senere flatetetting av bakkeberørte elementer

Slørinjeksjon: Senere tetting av bakkeberørte elementer

Slørinjeksjon betegner den senere tettingen av bakkeberørte elementer der fuktighet har trengt inn. Dette betyr altså sanering av kjellere, sjakter, kanaler og tunneler. Slørinjeksjon – også kalt gelering – blir fremfor alt brukt når de respektive elementene ikke kan tettes utenfra, eller bare med uforholdsmessig mye arbeid. 
 

Slørinjeksjon stanser gjennomfukting av bygningsmassen fra vann som trenger inn 

Når bakkeberørte elementer, som f.eks. murverk, blir utette, kan dette være forårsaket av mangelfullt utført utvendig tetting. Andre mulige årsaker er aldringsprosesser i de tetningene som finnes, skiftende grunnvannivå og bevegelser i elementene.

Vann trenger inn gjennom hulrom, fuger og skadede tetninger og gjennomfukter bygningsmassen. Klimavariasjoner, særlig skifte mellom frost og tining, fører til flere skader, f.eks. fra avskallinger på overflaten.
 

Velprøvet prosess for tetting av bakkeberørte elementer

Senere tetting av bakkeberørte elementer mot fuktighet kan være svært omstendelig og dyrt med vanlige metoder. De tilsvarende flatene må legges frie og den eksisterende infrastrukturen blir ufordelaktig påvirket.

Saneringen er spesielt vanskelig når bruken av tilgrensende områder på grunn av beliggenhet eller mye ferdsel ikke kan innskrenkes (f.eks. underganger). Ikke sjelden er en klassisk utvendig tetting ikke mulig av konstruksjonsgrunner. Eksempler på dette er delvise kjellere eller utette gulvplater. En innvendig tetting kan bare skjule problemet, men beskytter ikke bygningsmassen.

Saneringen er spesielt vanskelig når bruken av tilgrensende områder på grunn av beliggenhet eller mye ferdsel ikke kan innskrenkes (f.eks. underganger). Ikke sjelden er en klassisk utvendig tetting ikke mulig av konstruksjonsgrunner. Eksempler på dette er delvise kjellere eller utette gulvplater. En innvendig tetting kan bare skjule problemet, men beskytter ikke bygningsmassen.