+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Produktgruppen

Bruksområder

 • Inngangspakking

  Stabilisering av løst fjell, grus eller jordsmonn i fremdriften til beskyttelse av mannskap og redskap ved oppkjøring av tunneler eller gruveganger.

 • Skjerminjeksjon

  Sikring av fremdriften mot løst fjell og grus som faller av og i gjennombrudd av forstyrrende soner

 • Stuffstabilisering

  Stabilisering av stuffen i tunnel- eller stollfremdrift; oftest som forberedelse for ytterligere stabiliseringstiltak

 • Ankerklebing

  Innbygging av ankerstaver og fjellnåler for å sikre løst fjell, forstyrrende soner og demningsanlegg

 • Undergrunnstabilisering

  Pakking av undergrunn i demnings- og tunnelbygging

 • Hulromfylling

  Fylling og stabilisering av kaviteter, utvaskede hulrom og spalter

 • Fjellstabilisering

  Beskyttelse mot løst fjell eller grus som faller ned og mot forstyrrende soner

 • Varig tetning

  Vanninnløp blir varig utelukket med tetning bak konstruksjonen

 • Murverkstetting

  Senere horisontalsperre mot kapillær fuktighet og tetting i konstruksjonen

 • Slørinjeksjon

  Senere flatetetting av bakkeberørte elementer

 • Byggverkspakking

  Fylling, pakking og stabilisering av byggverk

 • Riss-/Sprekkreparasjon

  Lukke, tette, begrenset strekkbar eller krafttilpasset forbindelse

 • Fugetetting

  Tetting av arbeids- og ekspansjonsfuger i bygg- og grunnarbeider

 • Monument Conservation

  Restaurering og konservering av kulturminner og historisk bygningsmasse

 • Tetting av byggegroper

  Tetting av vannførende revner og fuger ved byggegroper i spuntveggbygging

 • Kanalsanering

  Tetting av fuger og revner i kanaler og sjakter

 • Bakkestabilisering

  Pakking og stabilisering av bakke

 • Overflatebeskyttelse

  Impregnering, grunning og belegg på industri- og nyttearealer

 • Membraner

  Bituminøs ytre tetting av bakkeberørte elementer