+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Consolidation Line

Med produktsystemene i Consolidation Line dekker WEBAC hele båndbredden av injeksjonssystemer for

 • Fjell-, demnings- og tunnelbygging
  Tetting, stabilisering og pakking i fjell-, demnings- og tunnelbygging og for tunnelsanering og
 • Spesial ingeniørarbeid
  Tetting av byggegroper i spuntveggbygging, stabilisering av fundament og holdevegger, klebing av ankere og fylling av hulrom

De mangfoldige kravene på dette området blir dekket av forskjellige produktklasser som polyuretaner, silikatharpikser eller akrylatsystemer med sine spesielle egenskaper. Det spesielle med WEBAC-systemene er tilpasningsevnen: Med små mengder tilsetninger, akseleratorer, skummodulatorer eller retardatorer, kan produktsystemene optimalt og individuelt tilpasses den respektive bruken.Bruksområder

 • Varig tetning

  Vanninnløp blir varig utelukket med tetning bak konstruksjonen

 • Fjellstabilisering

  Beskyttelse mot løst fjell eller grus som faller ned og mot forstyrrende soner

 • Hulromfylling

  Fylling og stabilisering av kaviteter, utvaskede hulrom og spalter

 • Undergrunnstabilisering

  Pakking av undergrunn i demnings- og tunnelbygging

 • Stuffstabilisering

  Stabilisering av stuffen i tunnel- eller stollfremdrift; oftest som forberedelse for ytterligere stabiliseringstiltak

 • Skjerminjeksjon

  Sikring av fremdriften mot løst fjell og grus som faller av og i gjennombrudd av forstyrrende soner

 • Ankerklebing

  Innbygging av ankerstaver og fjellnåler for å sikre løst fjell, forstyrrende soner og demningsanlegg

 • Inngangspakking

  Stabilisering av løst fjell, grus eller jordsmonn i fremdriften til beskyttelse av mannskap og redskap ved oppkjøring av tunneler eller gruveganger.