+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Akrylatgelé

I dagens tunnel- og demningsbygging brukes akrylatgelé fremfor alt på grunn av lav viskositet og gode elastiske egenskaper.

Akrylatsystemer trenger gjennom og pakker selv findelt grunn og sand som ikke binder, men de beholder en viss duktilitet i de stabiliserte områdene.

Fremragende hefteegenskaper sammen med innstillbar reaksjonstid er forutsetningene for tetting av skadede folier og membraner i tunnel- og demningsbygging. Akrylatgelé har også etablert seg på området for microtunneling.