+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Silikatharpikser

Silikatharpiks forener en hard mineralsk med den seige organiske komponenten til et kompakt, bærefast materiale som kan slipes vekk mekanisk.

Kompakte silikatharpikser skummer ikke opp selv ved kontakt med vann, de er tungt antennelige med høyt flammepunkt, slik at de uten problemer kan brukes også i fjell- og kullgruvedrift.

Med en spesiell sammensetningsformel utvikler WEBAC silikatharpikser svært raskt høye fastheter og egner seg derfor bl.a. til å klebe og sikre ankere av forskjellige typer.