+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Saneringsprodukter

Som partner for spesifikke tetningsløsninger har WEBAC i 40 år fremstilt innovative og effektive spesialprodukter for vern og vedlikehold av byggverk.Bruksområder

 • Murverkstetting

  Senere horisontalsperre mot kapillær fuktighet og tetting i konstruksjonen

 • Slørinjeksjon

  Senere flatetetting av bakkeberørte elementer

 • Byggverkspakking

  Fylling, pakking og stabilisering av byggverk

 • Riss-/Sprekkreparasjon

  Lukke, tette, begrenset strekkbar eller krafttilpasset forbindelse

 • Fugetetting

  Tetting av arbeids- og ekspansjonsfuger i bygg- og grunnarbeider

 • Monument Conservation

  Restaurering og konservering av kulturminner og historisk bygningsmasse

 • Tetting av byggegroper

  Tetting av vannførende revner og fuger ved byggegroper i spuntveggbygging

 • Kanalsanering

  Tetting av fuger og revner i kanaler og sjakter

 • Bakkestabilisering

  Pakking og stabilisering av bakke

 • Overflatebeskyttelse

  Impregnering, grunning og belegg på industri- og nyttearealer

 • Membraner

  Bituminøs ytre tetting av bakkeberørte elementer