+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

EP beleggsystemer

WEBAC® 4270 CE

WEBAC® 4270 er en spesiell primer for tørre, fuktige eller våte områder.

Bruksområder

 • Spesialgrunning for oljetilsølte eller våte underlag 
 • Ytterligere sperre ved oljetilsølte eller fuktige underlag som adhesjonsbroer for (WHG-)belegg 
 • Reaksjonsharpiksstrøk iht. DIN EN 13813 (CE-ytelseserklæring/4) 
 • Drøy sparkling av riper 
 • Adhesjonsbro for fersk betong på gammel betong 


Properties

 • Blandingsforhold 3 : 1
 • Svært lavviskøs 
 • Vannreaktiv
 • Olje-/fuktighetskompatibel
 • Motstandsdyktig mot frost/tinesalt 
 • Totalt solid


Application

 • Stryke, rulle, med gummirakel eller murskje