+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Injeksjonssilaner

Injeksjonssilaner mot oppstigende fuktighet i murverk

Når horisontalsperren i et murverk ikke lenger er funksjonsdyktig eller overhodet ikke finnes lenger, må bygningsmassen beskyttes mot oppstigende fuktighet. Ellers truer skader fra fuktighet i murverket. Med virkeprinsippet hydrofobering er WEBAC injeksjonssilaner egnet til å opprette horisontalsperren senere på en enkel måte. Bruk av WEBAC injeksjonssilaner er svært enkel. De injiseres trykkløst med en pistol. WEBAC injeksjonskrem leveres i pose og er straks ferdig til bruk. Poser som er åpnet må bearbeides innen kort tid. Materialet kan bearbeides ved temperaturer mellom 5 °C og 25 °C.

Hvis de nøyaktige forholdene i murverket er uklare, for eksempel med hensyn til hulrom, fuktighetstilstand og murverkstetthet, bør det brukes andre løsninger enn injeksjonssilaner. I slike tilfeller anbefales bruk av kapillært blokkerende PUR-injeksjonsharpikser og PUR-støpeskumharpikser som lukker hulrom.