+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

PUR injeksjonsharpiks

WEBAC® 1405 CE

WEBAC® 1405 er en CE-sertifisert PU-injeksjonsharpiks for sprøyteinjeksjon. På grunn av sin forsinkede skumreaksjon har materialet en god gjennomtrenging i tykkere strukturer.

Bruksområder

  • Rissinjeksjon i betong iht. DIN EN 1504-5 (CE-ytelseserklæring/2+)
   • Prøvet iht. ZTV-ING (RISS)
    • Innført i BASt-listen, prøvet/overvåket av offentlig materialprøveanstalt iBMB
  • Pressing av injeksjonsslanger (abP), arbeidsfuger
  • Horisontalsperre og tettingi murverk
  • Tetting av byggegroper


Properties

 • Blandingsforhold  2 : 1
 • Svært stor elastisitet, Liten skumdannelse
  • God heftfasthet, høy flankevedheft på betong, stål, polymer
 • Høy skjærfasthet
  • Bestandig mot asfalt, steinkulltjæreasfalt, gamle tetningssystemer
 • Reaksjonstid kan innstilles (akselerator WEBAC® B14)
  • Kan brukes med akselerator også ved lavere temperaturer
 • Miljøvennlig
 • Totalt solid*


Application

 • Injeksjon med 1K-pumpe