+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Silikat injeksjonsløsninger

WEBAC silikatinjeksjonsløsning: Ideell til stabilisering og pakking

Silikatinjeksjonsløsning fra WEBAC brukes til å pakke og stabilisere gulv og murverk. Silikatinjeksjonsløsninger utmerker seg ved en lav viskositet, god penetrasjon og rask fasthetsutvikling.

Alkalisilikater kan brukes til å fremstille en senere horisontalsperre mot kapillær oppstigende fuktighet. De bevirker også en hydrofobering av kapillarporene.