+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Silikat injeksjonsløsninger

WEBAC® 2061

WEBAC® 2061 er en injeksjonsløsning med lav viskositet for stabilisering av jord og murverk.

Direct request

Bruksområder

  • Fylling, pakking og stabilisering av ikke-kohesive til svakt kohesive jordtyper
  • Pakking av murverk og poret naturstein


Properties

  • Blandingsforhold 10 : 1
  • Svært lavviskøs
  • Motstandsdyktig mot vann
  • Bestandig overfor hyppig forekommende jordmineraler


Application

  • Bearbeiding med 1K-pumpe


Any further questions?

Give us a call: +49 40 670 570