+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Injeksjonsslanger

WEBAC® Injection Tube

WEBAC® injeksjonsrør i kombinasjon med injeksjonsharpikser er et fleksibelt system for tetting av konstruksjonsskjøter.

Bruksområder

  • Tetting av arbeidsfuger i betongbygg (generell prøveattest fra byggetilsynet)
  • Fremstilling av krafttilpassede hhv. elastiske forbindelser for betongelementer
  • Ytterligere tetting av fugebånd eller fugeplater