+47 333 699 00

Products

Produktgruppe

Bruksområder

Objects

Downloads

Vanntette Plugger/Gjennomføringer

Spennpunkttetning: Fremstille vanntette spennpunkter

Ved forskaling og betongstøping av vegger kan forskalingsankere som regel ikke unngås. Grunnen: Når frisk betong blir fylt inn i forskalingen, utøver den trykk på forskalingen. Forskalingsankere forbinder de loddrette forskalingselementene med hverandre og sørger for at trykket fra frisk betong som virker på veggforskalingen blir fjernet. 

Hjertet i et slikt anker er ankerstålet. Dette er en gjengestang av stål, som er ansvarlig for trykkavlastningen. Som regel står stangen i et tomt rør, kapslingsrøret. Dette har den fordelen at ankerstålet kan fjernes fra forskalingen igjen og brukes flere ganger. Når stålstangen blir fjernet, blir koniske åpninger igjen i kapslingsrøret. En slik åpning blir betegnet som spennpunkt. 

Spennpunkttetning med tetningsringer og plugger fra WEBAC

Særlig i trykkvannbelastede bygninger er spennpunkter en stor risiko. Her må det med spennpunkttetninger sørges for at gjennomtrengningene er absolutt tette. For å oppnå vanntette spennpunkter – et slikt tettet spennpunkt kalles også WU-spennpunkt – tilbyr WEBAC svellende tetningsringer og plugger. De egner seg til tetting av spennpunkter i betong og stålbetongbygg.

Montering

I løpet av forskalingsarbeidene monteres WEBAC® flens hhv. WEBAC® ring for ytre tetting på plastrøret hhv. fibersementrøret. For innvendig tetting blir WEBAC® pluggene slått inn i røret med en hammer etter at forskalingen er tatt vekk.